Bestilling

NAV Hjelpemiddelsentralen

Produktene kan søkes gjennom Hjelpemiddelsentralen hvis man har et varig behov (min 2 år) og man låner hjelpemiddelet gratis for så lenge det er behov. Det er vanligvis kommunal helsetjeneste (fysioterapeut, ergoterapeut, PPT eller lege) som vurderer behovet og type hjelpemiddel og setter fram søknaden i det fylket dere bor. Vi er gjerne behjelpelig med søknaden ved å formulere et tilbudsbrev ut fra deres ønsker på e-post. Denne kan så vedlegges søknaden. NAV Hjelpemiddelsentralens skjemaer finner dere her: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hva+har+du+vansker+med.

Vi kan også veilede i valg av produkter. De fleste produkter har i tillegg til vårt artikkelnummer (CE-BP nr.) også et Hjelpemiddelsentralnummer (HMS nr.). Disse finnes også på www.hjelpemiddeldatabasen.no. Det er idag ingen aldersgrenser for dekning av utgifter gjennom NAV.

Nettbutikk

Produktene kan også bestilles direkte her i nettbutikken. Hvis det ønskes faktura kan bestillingen enklest sendes som vanlig e-post til: info@bamseprodukter.no. Husk leverings- og fakturaadresse.

Sammensatte produkter ligger under "Behandlingspakker" og "Balanse-, stabiliserings og treningsutstyr". Det er også en rekke sammensatte produkter under undermenyen "Voksne" som også kan brukes av barn, f.eks. "Mobiliseringspøller rygg" mm.