Om oss

Bamse Produkter AS har nå utviklet og solgt produkter for barnefysioterapi i 20 år. Utgangspunktet var erfaringene som ble gjort i en egen barnefysioterapipraksis her i Fredrikstad. Etter å ha funnet et egnet materiale med stor fleksibilitet i utformingsmuligheter og en god samarbeidspartner, begynte prosessen med tilpasning til metodene i fysioterapien.

Den faglige bakgrunnen for å kunne gå denne veien hadde Eva gjennom sin utdanning fra Tyskland med rehabiliteringspraksis, arbeide som fysioterapeut ved prematuravdelingen ved daværende Regionsykehuset i Tromsø (nåværende UNN), arbeide ved Habiliteringstjenesten i Østfold og tilslutt drift av egen praksis for barn gjennom ti år. Spesielt har læringen av foreldre og assistenter vært av stor verdi. Hun er utdannet som både Vojta- og Bobathterapeut i regi av NFF. Opp gjennom tiden har det vært flere ansatte som har levert viktige bidrag til drift og utvikling. I dag sikres driften ved flere deltidsansatte som dekker arbeidsoppgavene med lagerdrift og forsendelse, markedsføring, kontorteknisk arbeid og datadrift, mm. Produktutviklingen ligger fortsatt på Evas` kunnskap og innsikt.

Vi håper at vi kan være til hjelp for den enkelte terapeut og derigjennom til det enkelte barn som er i behandling. Vi har derfor utviklet en ny hjemmeside som viser bruk av våre produkter i behandlingen av barn med forskjellige tilstander fra tidligere, men også nyere bilder og videoer av et friskt barn gjennom sin utvikling. Både bildene og videoene er tenkt å vise vår bruk av produktene. Det viktigste er likevel at den enkelte terapeut finner sin måte å bruke de på ut fra det enkelte barns behov. Vi har også sett at ungdom, voksne og eldre kan ha nytte av våre produkter og vi demonstrerer her enkelte forslag til dette.

Vi håper også at den enkelte terapeut eller foreldre tar seg tid til å gi oss tilbakemelding på sine erfaringer med våre produkter. Det gir oss den beste mulighet for en stadig forbedring av produktene.