Motorisk utvikling

Motorisk utvikling og posisjonering

Vi tar utgangspunkt i motorisk utvikling og normale bevegelsesmønstre kontra forsinket motorikk med umodne eller patologiske mønstre og posisjonering.

De viljestyrte musklene brukes hovedsakelig til å kontrollere alle ytre bevegelser, blant annet å gå. Disse musklene har vi kontroll over, og vi sender kontinuerlig instrukser til dem i forbindelse med bevegelser.

Leddene i skjelettet som også er involvert i disse ytre bevegelsene, er beskyttet av leddbånd, som består av en type fleksibelt vev. Feilinformasjonen som går til muskler og skjelett, gir umodne eller patologiske bevegelsesmønstre. Det gir nedsatt bevegelighet, som tilslutt gir feilstillinger i skjelett, muskler, ledd og leddbånd og i neste omgang endret funksjon. Endret anatomi gir i neste omgang endret fysiologi.

Jo mer kroppen er ute av balanse, desto mer muskelaktivitet må til for å holde den oppreist inn i normale bevegelsesmønstre, og desto lettere benytter vi oss av umodne og patologiske bevegelsesmønstre.

Vi vet at skjelettet har som hovedoppgave å gjøre det mulig for kroppen å bevege seg, derfor er kroppsstillingen så viktig. Vi tilrettelegger ligge-, sitte-, stå- og gåposisjoner for å optimalisere motorikken. Det er kroppen vi posisjonerer for å gi riktig informasjon til skjelettsystemet. Vi jobber for symmetri, midtstilling, koordinert muskelarbeid, stabilitet, balanse og forflytting.

Vi bruker våre produkter slik at pasienten får en optimal posisjonering og slik den riktige informasjonen til muskler og skjelett.

Egne videoer: