Innledning

Vi har valgt bilder og videoer, i tillegg til kommentarer, for enklest og best mulig illustrasjon av bruken av våre produkter. Slik er vår bruk, men produktene er også utviklet med tanke på at den enkelte terapeut skal kunne finne sin behandlingsmåte for det enkelte barn. Slik er det bare kunnskap og fantasi som setter grenser. Vi har valgt å ta med en undermeny om "Behandling" og om "Motorisk utvikling" for å gi et grunnlag for valg av produkter og som et forslag til problemløsning. Menyen følger ellers oppsettet for hovedmenyen "Produkter og nettbutikk", for at det skal være enkelt å finne fram begge veier. Når det gjelder "Behandlingsunderlag", "Behandlingspakker" og "Tilbehør" under "Produkter og nettbutikk", framkommer disse under de enkelte produktkategorier og har ingen undermeny.