Velkommen til Bamse Produkter


Leverandør av fysikalske hjelpemidler til bruk i behandling av spedbarn, småbarn, ungdom og voksne.

Messer og møter:

Gøteborg 26.-28. mars 2019: Møt oss på nordens største hjelpemiddelmesse: Leva och Fungera
Montenegro 2018: Barnehabiliteringen ved Institutt "Simo Milosevic" Igalo: Presentasjon av Bamse Produkter.