Skal du søke om hjelpemidler gjennom NAV?

beyza-yilmaz-JvhYedG1Qt0-unsplash

Hva er en rammeavtale?

Formålet med rammeavtaler er å etablere avtaler som sikrer brukerne tilgang til hensiktsmessige hjelpemidler. Produktene på rammeavtaler skal være kategorisert etter NS-EN ISO 9999:2016 – Hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne, og vil i tillegg ofte måtte oppfylle flere krav med hensyn til kvalitet, brukervennlighet, pris og miljøhensyn.

Rammeavtaler inneholder en oversikt over det nasjonale sortimentet NAV har på hjelpemiddelområdet. Ved søknad om et hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral skal du alltid først vurdere om et av hjelpemidlene som du finner i en rammeavtalene kan brukes for å dekke ditt behov for tilrettelegging.

Du kan søke om utvalgte hjelpemidler på rammeavtale med NAV som ikke krever vedlegg, legeerklæring eller pristilbud. Informasjon om produkter og rammeavtaler finner du på hjelpemiddeldatabasen.no.

Bamse Produkter har rammeavtale med NAV

I begynnelsen av 2023 inngikk Bamse Produkter en ny rammeavtale med NAV, og er nå foretrukket leverandør for Faste puter for posisjonering og motorisk trening av barn. Dette vil gjøre det enda enklere for de som søker om støtte til disse hjelpemidlene gjennom NAV.

Rammeavtalen omfatter disse utvalgte produktene.

I tillegg til hovedproduktene har NAV også åpnet for søknad av produkter under kategorien «Tilbehør» til hjelpemidler du søker om. Disse produktene bør helst søkes om i sammenheng med ett eller flere hovedprodukter fra rammeavtalen.

Tilbehør defineres her som deler som endrer hovedproduktets funksjon. Siden de aller fleste av produktene våre er utviklet for å kunne kombineres og dermed utvide bruksområdet, faller de aller fleste av produktene våre som ikke er på rammeavtalen, likevel inn under kategorien «Tilbehør».

Du kan finne oversikt over produkter i kategorien «Tilbehør» her.

Pakkeløsninger

Vi har satt sammen flere pakkeløsninger for ulike behandlingsformål. Disse pakkeløsningene inneholder ofte en kombinasjon av hovedprodukter og tilbehørsprodukter fra rammeavtalen, og du sparer ca. 15-20 % av fullpris ved å bestille disse som en pakke.

Det er viktig å vite at pakkeløsningene våre ikke er en del av rammeavtalen med NAV. Det blir opp til saksbehandler å avgjøre om produktene kan bestilles som en pakkeløsning (med rabatt) eller om produktlinjene må bestilles hver for seg (til fullpris). Dersom din saksbehandler ønsker det sistnevnte, kan du enten kontakte oss for en fullstendig liste over hva pakkene inneholder, eller gå til produktsiden og se selv.

pexels-mizuno-k-12903031 (1)