Velkommen til
Bamse Produkter!

I mer enn 20 år har vi utviklet og solgt produkter for barnefysioterapi. I dag leverer vi fysikalske hjelpemidler for barn, ungdom og voksne til fysioterapeuter, klinikker, institusjoner og privatpersoner over hele landet.

Bamse Produkter

Om Eva – gründeren vår

Fysioterapeut Eva S. Anderssen har en bred faglig bakgrunn innen behandling av barn. Hun tok sin utdanning i Tyskland innen rehabiliteringspraksis, og arbeidet deretter som fysioterapeut ved prematuravdelingen ved Regionsykehuset i Tromsø (nåværende UNN). Senere var hun også engasjert ved Habiliteringstjenesten i Østfold, og i tillegg har hun drevet egen praksis for barn gjennom ti år. Eva er utdannet som både Vojta– og Bobathterapeut i regi av NFF. Det har alltid vært viktig for henne med god opplæring av foreldre og assistenter.

Vi er ikke alene ...

Opp gjennom årene har det vært mange som har vært med på å bidra til bedriftens utvikling og vekst. Dette er vi svært takknemlige for. I dag har vi flere ansatte og samarbeidspartnere som støtter den daglige driften. Men produktutviklingen baserer seg fortsatt på Evas kunnskap og innsikt

Sven-Harald Anderssen

Daglig leder

Eva Sølvi Anderssen

Konsept- og produktutvikler

Sven-Erlend Anderssen 

IT og regnskap

Ingvild Stander

Administrasjonskonsulent fra Sekretær.no

Bamse Produkter

Har du spørsmål?

Hos Bamse Produkter AS er hverdagen både til pasient og behandler viktig. Vi tror på stadig utvikling og forbedring, og hører gjerne hvilke erfaringer du måtte ha med produktene våre. Og dersom du lurer på noe i forbindelse med produktene våre eller behandlingsmetoder, er det bare å ta kontakt med oss

Målet vårt

Vi håper at vi kan være til hjelp for den enkelte terapeut og dermed også barnet som er i behandling. På hjemmesiden vår finner du bilder og videoer som viser bruk av produktene i behandlingen av barn. Det viktigste er likevel at den enkelte terapeut finner sin måte å bruke de på ut fra det enkelte barns behov

Vi har også sett at ungdom, voksne og eldre kan ha nytte av våre produkter, og i 2021 lanserte vi Svangerskapspakken for hjemmebehandling av bekkenløsning og bekkenplager. Pakken, som er utviklet av fysioterapeut og lege, kan du lese mer om her