loader image

Bamse Produkter

Fysikalske hjelpemidler for barn og voksne

Bamse Produkter

Fysikalske hjelpemidler for barn og voksne

9 Rektangelpakke med behandlingsbenk og sitte-, stå- og gåtrening (større barn)