...

Velkommen til Bamse Produkter! Leverandør av fysikalske hjelpemidler til bruk i behandling av spedbarn, småbarn, ungdom og voksne.

 

 

 Last ned vår varekatalog i PDF:

 

Last ned fil varekataloghjemmeside.pdf
(11 723kb - 24,4 min at 64K ISDN)

 

 

 

Last ned vår barnehagekatalog i PDF:

Last ned fil barnehagekatalog.pdf
(8 635kb - 18,0 min at 64K ISDN)

 

 

 

 

Vi tar utgangspunkt i motorisk utvikling, normale bevegelsesmønstre kontra forsinket motorikk med umodne eller patologiske mønstre og posisjonering.

Ettersom menneskekroppen er og blir den samme virker det logisk at alle metoder vi har lært beskriver samme sak, bare på svært forskjellige måter.

De viljestyrte musklene brukes hovedsakelig til å kontrollere alle ytre bevegelser, blant annet å gå. Disse musklene har vi kontroll over, og vi sender kontinuerlig instrukser til dem i forbindelse med bevegelser. Leddene i skjelettet som også er involvert i disse ytre bevegelsene, er beskyttet av leddbånd, som består av en type fleksibelt vev. Feilinformasjonen som går til muskler og skjelett, gir umodne eller patologiske bevegelsesmønstre. Det gir nedsatt bevegelighet, som tilslutt gir feilstillinger i skjelett, muskler, ledd og leddbånd og i neste omgang endret funksjon. Endret anatomi gir i neste omgang endret fysiologi.

Desto mer kroppen er ute av balanse desto mer muskelaktivitet må til for å holde den oppreist inn i normale bevegelsesmønstre, og desto lettere benytter vi oss av umodne og patologiske bevegelsesmønstre.

Vi vet at skjelettet har som hovedoppgave å gjøre det mulig for kroppen å bevege seg, derfor er kroppsstillingen så viktig. Det er kroppen vi posisjonerer for å gi riktig informasjon til skjelettsystemet. Vi tilrettelegger ligge, sitte, stå og gå stillingen for å oppnå en best mulig normal kroppsstilling. Vi jobber for symmetri, midtstilling, koordinert muskelarbeid, stabilitet, balanse og forflytting.

Vi bruker våre produkter slik at personen vi jobber med får den optimale posisjonering og slik den riktige informasjonen til muskler og skjelett.

 

DSC_2883_1r.jpg

...
BAMSE PRODUKTER AS
Titangaten 13
1630 Gamle Fredrikstad
Tlf: 69 30 01 05


info@bamseprodukter.no